Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Yleistä laitoksestamme

KypäränäyttöVuoden 2008 alussa toteutetussa organisaatiouudistuksessa Viestintätekniikan laboratorio AS-osastolta sekä Tietoliikenneohjelmistojen ja Multimedian Laboratorion grafiikka- ja mediaryhmä T-osastolta yhdistyivät Mediatekniikan laitokseksi (lyh. ME) Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunnassa (lyh. IL).

Mediatekniikan laitoksen toimialaan kuuluu digitaalinen media kaikissa muodoissaan, niin julkaisualustana kuin vuorovaikutteisena ympäristönäkin. Tavoitteena on edistää sitä monitahoista teknistä, sisällöllistä ja psykologista osaamista, mitä nykyaikaisten mediatuotteiden ja -järjestelmien rakentaminen vaatii.