Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Tilat & Välineet

Valaistusmittauksia Hybridmedia-huoneessaMediatekniikan laitoksella on käytössään monenlaisia tiloja ja välineitä sekä henkilökunnan että opiskelijoiden käyttöön.

Laitoksen tilat sijaitsevat kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa: Tietotekniikan talossa ja TUAS-talossa. Tämä on perua siitä, että vuoden 2007 loppuun asti puolet laitoksesta kuului Tietotekniikan osastoon, ja puolet Automaatio- ja säätötekniikan osastoon.