Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Opinnot

TUAS- ja T-taloja yhdistävä "opintoputki" Mediatekniikan laitoksen opetuksessa digitaalista mediaa lähestytään yhtäältä teknisestä näkökulmasta, so. miten mediaa esitetään digitaalisena ja kuinka sitä käsitellään algoritmisesti. Toisena näkökulmana on mediasisällön tuotantoprosessi sekä siinä tarvittavat suunnittelutaidot, käytettävyyttä ja esteettisyyttäkään unohtamatta.
 
Opetustarjonta Mediatekniikan laitoksella vastaa pitkälti laitoksella tehtävän tutkimuksen painotusalueita. Mediatekniikan laitos vastaa Mediatekniikan ja WWW-teknologioiden pääaineista Tietotekniikan koulutusohjelmassa sekä osallistuu aktiivisesti Informaatioverkostojen koulutusohjelman ja erityisesti Media-pääaineen toteutukseen. Lisätietoja pääaineista sekä niihin sisältyvistä moduuleista ja kursseista löytyy alisivuilta sekä kurssiportaali Nopasta.

Tutkinnon rakenteeseen, koulutusohjelmien muihin sisältöihin sekä esimerkiksi valmistumiseen liittyviä tietoja on koottu opiskelijaportaali Intoon. Intossa esitellään tarkemmin myös Perustieteiden tohtoriohjelmaa. Mediatekniikan laitokselle tehtyihin opinnäytteisiin pääset tutustumaan täällä.

Syksyllä 2013 voimaan astuva Aalto-yliopiston tekniikan alan kandidaatin tutkinnon uudistus tulee vaikuttamaan myös Mediatekniikan laitoksen opetukseen ja pääaineiden sisältöihin. Valmistautumisohjeita jo opiskeleville löytyy muun muassa Tietotekniikan koulutusohjelman Into-sivuilta.