Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Moduulit & Pääaineet

Mediatekniikan laitos vastaa seuraavien pääaineiden ja moduulien toteutuksesta:

Mediatekniikan pääaine tietokotekniikan koulutusohjelmassa
WWW-teknologioiden pääaine tietotekniikan koulutusohjelmassa
Media-pääaine informaatioverkostojen koulutusohjelmassa
Erikoismoduulit

Mediatekniikan pääaine tietotekniikan koulutusohjelmassa

Mediatekniikan pääaineessa digitaalista mediaa lähestytään yhtäältä teknisestä näkökulmasta, so. miten mediaa esitetään digitaalisena ja kuinka sitä käsitellään algoritmisesti. Toisaalta visuaalista informaatiota ja mediasisällön tuotantoprosessia käsitellään systeemiajattelun näkökulmasta. Kolmantena tärkeänä tekijänä nousee esille käyttäjän rajapinta. Tämä ihmisen rooli on otettu mukaan sekä havaintopsykologian että käyttöliittymiin liittyvän problematiikan kautta.

Mediatekniikan pääaineeseen kuuluvat moduulit:

 • Mediatekniikan jatkomoduuli A2
 • Tietokonegrafiikan ja kuvatekniikan syventävä moduuli A3
 • Käyttöliittymien ja käytettävyyden syventävä moduuli A3 (Tietotekniikan laitos)

WWW-teknologioiden pääaine tietotekniikan koulutusohjelmassa

WWW-teknologioiden pääaineen opetus käsittelee verkkopalveluiden ja -sisällön esittämisen aihealueita monipuolisesti. Opiskelijat oppivat tuottamaan verkon mediasisältöjä ja hallitsemaan niiden esittämisessä ja siirtämisessä tarvittavaa teknologiaa. Syvempiä sisältöjä voivat olla muun muassa verkkopalveluiden kehittäminen loppukäyttäjille sekä koneille tai tietojärjestelmien käyttöliittymiin tai käytettävyyteen liittyvät kysymykset.

WWW-teknologioiden pääaineeseen kuuluvat moduulit:

 • WWW-teknologioiden jatkomoduuli A2
 • WWW-ja tietämystekniikan syventävä moduuli A3
 • Käyttöliittymien ja käytettävyyden syventävä moduuli A3 (Tietotekniikan laitos)

Media-pääaine informaatioverkostojen koulutusohjelmassa

Nykyaikainen digitaalisen median kenttä on hyvin laaja-alainen ja tarvitsee monenkaltaisia osaajia. Media-pääaineessa käsitellään mediaa sovellusten ja soveltamisen kautta. Mahdollisia opintojen jälkeisiä työtehtäviä ovat muun muassa tuottajan tai teknisen asiantuntijan tehtävät tai median infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito.

 • Media-jatkomoduuli A2
 • New Media-syventävä moduuli A3
 • Human Media Interaction –syventävä moduuli (A3)
 • Digitaaliset palvelut –moduuli (A3) (Tietotekniikan laitos)
 • Ihmisläheiset tietojärjestelmät (A3) (Tietotekniikan laitos)

Erikoismoduulit

Sisällöntuotannon erikoismoduuli

Digitaalisen median (eli uusmedian) sisällöntuotanto on pääasiassa sähköisille viestimille laaditun kulttuurin, dokumenttien, opetuksen, tutkimuksen, viihteen tai markkinoinnin ohjelmasisällön tuottamista ja siihen liittyvää palvelu- ja liiketoimintaa. Sisällöntuotantoprosessi vaatii monien eri alojen kuten tietotekniikan, äänisuunnittelun, kuvallisen ilmaisun, käsikirjoituksen sekä projektinhallinnan osaamista ja on luonteeltaan ryhmätyötä. Niinpä merkittävä osa koulutuksesta on projektitöihin osallistumista, joissa pyritään kokeellisesti kehittämään uusia sisällöllisiä ideoita. Tuloksena on tuotantoprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja kyky soveltaa tätä erilaisilla toimialoilla.

Pelituotannon erikoismoduuli

Peliopintojen erikoismoduulin englanninkielinen opetus koostuu pääasiassa Aalto yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulun Median laitoksen opettamista kursseista. Opintojen tavoitteena on ymmärrys oman osaamisalueen lisäksi myös muiden pelituotantoon liittyvien osaamisalueiden tarpeista ja ongelmakohdista. Opintoihin kuuluvalla laajemmalla projektikurssilla suunnitellaan ja kehitetään ryhmätyönä oma peli.

Mediatekniikan erikoismoduuli

Mediatekniikan erikoismoduuli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan mediatekniikassa. Moduuliin voi valita mediatekniikan pääaineeseen kuuluvien A3-moduulien pakollisia ja valinnaisia kursseja tai muita vastuuprofessorin kanssa henkilökohtaisesti sovittavia kursseja. Moduulin sisältö sovitaan yksilöllisesti vastuuprofessorin kanssa.

WWW-teknologioiden erikoismoduuli

WWW-teknologioiden erikoismoduuli tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan WWW-teknologioissa. Moduuliin voi valita WWW-teknologioiden pääaineeseen kuuluvien A3-moduulien pakollisia ja valinnaisia kursseja tai muita vastuuprofessorin kanssa henkilökohtaisesti sovittavia kursseja. Moduulin sisältö sovitaan yksilöllisesti vastuuprofessorin kanssa.

Vanhat moduulit ja pääaineet