Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Avoin yhdistetty tieto webissä: tutkimustyötä tarjolla

15.3.2012

Avoimen tiedon (Open Data) ja semanttisen webin (Semantic Web) visiot yhdistyvät kansainvälisessä Linked (Open) Data –liikkeessä (LOD) (http://linkeddata.org/). Siinä louhitaan ja yhdistetään suuria WWW:n tietoaineistoja, kuten Wikipedia ja Geonames, jättiläismäiseksi semanttiseksi verkoksi, josta käytetään nimiä Web of Data ja Giant Global Graph (GGG). Kyse on web-tutkimuksen yhdestä kuumimmista aiheista.

Aalto-yliopiston mediatekniikan ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksilla toimiva Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (http://www.seco.tkk.fi/) johtaa Suomessa käynnistyvää kansallista Linked Data Finland –hanketta ja rekrytoi uusia tutkijoita. Tarjolla olevat tehtävät sopivat DI- tai Pro Gradu ‑töiksi tai jatko-opintoihin. Tarjolla olevia tutkimusaiheita ovat:

Semanttinen personoitu suosittelu: World Design Capital Helsinki 2012 ja Matkailusampo . Prototyyppi tapahtumien ja matkailukohteiden suosittelijasta (Kulttuurisampo/Kirjasampo/Matkailusampo-palvelut), joka tukee kutakin käyttäjää räätälöidysti tämän mieltymykset ja kulloisenkin käyttökontekstin huomioiden. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Helsingin kaupunki, Turku, Espoo ja European Institute of Technology –yhteisö ja kotimaisia muistiorganisaatioita.

Semanttinen Kansallisbiografia. Prototyyppi elämänkerroista koostuvasta, sisällöllisesti linkitetystä kokonaisuudesta ja verkkopalvelusta, yhdistettynä mm. LOD-pilveen ja Kulttuurisampo/Kirjasampo-palveluihin. Yhteistyötä on mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska Litteratur Sällskapetin kanssa; nykyisen Kansallisbiografian data on hankkeen ydinaineistona.

Linked Open Aalto. Aalto-yliopistossa käynnistyvä tietorekisterien avaaminen ja yhdistäminen kansainvälisiin oppi- ja tutkimusaineistoihin semanttisen webin menetelmien ja teknologioiden avulla. Yhteistyötä Aallon eri laitosten ohella on mm. Helsingin yliopiston ja kansainvälisen tietoa avaavan yliopistoverkoston kanssa.

Linked Media. Monimuotoisiin media-aineistoihin, uutisiin, videoihin sekä LOD-pilven verkkoaineistoihin (Wikipedia, Freebase, ym.) liittyvä yhdistetyn semanttisen tiedon palvelu ja siihen liittyvä tietoinfrastuktuuri. Yhteistyötä mm. Yleisradion ja Helsingin Sanomien kanssa.

Tutkimusapulaisten ja tohtorikoulutettavien toimia täytetään sitä mukaa, kun sopivia hakijoita löytyy. Arvostamme aitoa kiinnostusta tutkimustyöhön pidemmälläkin tähtäimellä sekä kykyä prototyyppien kehittämiseen. Hakijoita pyydetään toimittamaan CV ja opintorekisterin ote prof. Eero Hyvöselle, joka myös mielellään vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Työehdot ovat Aallon ja HY:n standardien mukaiset. Työ tehdään viihtyisässä Otaniemessä, kansainvälisesti tunnustetun tutkimusryhmän jäsenenä.

Eero Hyvönen
professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä
http://www.seco.tkk.fi/ 
etunimi.sukunimi@aalto.fi
puh. 050 384 1618