Näitä sivuja ei enää päivitetä! Uudet sivut osoitteessa mediatech.aalto.fi

Semanttinen kansallisbiografia - tutkimustyötä tarjolla

3.10.2012

Avoimen tiedon (Open Data) ja semanttisen webin (Semantic Web) visiot yhdistyvät kansainvälisessä Linked (Open) Data -liikkeessä (http://linkeddata.org/), jonka yhtenä kärkihahmona toimii "webin isä" Tim Berners-Lee. Alalla louhitaan ja yhdistetään suuria WWW:n tietoaineistoja, kuten Wikipedia, jättiläismäiseksi semanttiseksi verkoksi,josta käytetään nimiä Web of Data ja Giant Global Graph (GGG). Kyse on web-tutkimuksen yhdestä kuumimmista aiheista.

Etsimme DI- , Pro Gradu, tai väitöskirjatyön tekijää aihepiirinä elämäkertojen semanttinen kuvailu ja sovellukset Linked Data -teknologioiden avulla. Tietoaineistona ovat mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Svenska Litteratur Sällskapetin kansallisbiografiat ja henkilörekisterit, maamme museoiden ja kirjastojen KulttuuriSampo/KirjaSampo-aineistot, Getty Research Instituten ULAN rekisteri ja Wikipedia/DBpedia.

Arvostamme aitoa kiinnostusta tutkimustyöhön pidemmälläkin tähtäimellä sekä kykyä prototyyppien kehittämiseen. Hakijoita pyydetään toimittamaan CV ja opintorekisterin ote prof. Eero Hyvöselle, joka myös mielellään vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Työ tehdään viihtyisässä Otaniemessä, kansainvälisesti tunnustetun ja palkitun tutkimusryhmän jäsenenä. Hakemukset pyydetään toimittamaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkinviimeistään 31.10.2012 mennessä.

Eero Hyvönen
professori, tutkimusjohtaja
Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä
http://www.seco.tkk.fi/ 
etunimi.sukunimi@aalto.fi
puh. 050 384 1618